What Is a Bull Market? Are We in One Now?

A bull market is a financial market characterized by rising prices and investor optimism. It is most commonly used to refer to the stock market, but can also refer to the bond, real estate, currency, and commodity markets. Bull markets tend to last for extended...

What are Forex CFDs and How do you Trade them?

As in, they derive their value from the movement of an underlying asset. They allow traders to trade price movements without actually owning the underlying asset. Leverage is what makes forex trading appealing because it enables traders to open larger positions than...

Fundusze inwestycyjne PKO TFI PKO Bank Polski

Portfele FIZ mogą być bardziej skoncentrowane niż portfele FIO dając szansę uzyskania większego zysku, przy odpowiednio wyższym ryzyku. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego oraz KID. Dokumenty dostępne...

Pin It on Pinterest